Rząd zatwierdził wysokie kary dla menadżerów spółek giełdowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu między innymi zapewnienie spójności przepisów krajowych z Dyrektywą MAD i Rozporządzeniem MAR. Ponadto projekt przewiduje uregulowanie kwestii sankcji za naruszanie postanowień Rozporządzenia MAR.

Continue reading → Rząd zatwierdził wysokie kary dla menadżerów spółek giełdowych

Wewnętrzny regulamin raportowania – zbędna formalność czy skuteczne narzędzie?

Zdania na temat obowiązywania Rozporządzenie MAR są podzielone. W prasie lub opiniach wyrażanych przez uczestników rynku możemy znaleźć twierdzenia, że to: „prawdziwa rewolucja” albo „jedynie kosmetyczna zmiana”. Faktem jest jednak, że dotychczas Emitenci z głównego parkietu mieli do dyspozycji postanowienia rozporządzenie ministra finansowa a Emitenci z rynku NewConnest Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO. Oba wskazane dokumenty zawierały rozległe katalogi zdarzeń, które materializowały konieczność publikacji raportu.

Continue reading → Wewnętrzny regulamin raportowania – zbędna formalność czy skuteczne narzędzie?